Wat is intervisie?

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam (of in opleiding) zijn in hetzelfde vakgebied: met andere woorden een klankbordgroep van mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Gestructureerd, maar informeel en in een veilige omgeving.

Onderwerpen van gesprek kunnen bijvoorbeeld zijn de verrichte werkzaamheden, indrukwekkende en moeilijke casuïstiek en de daaraan gerelateerde problemen, de balans en interactie tussen werk en privé en variaties daarop. Het doel van intervisie is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.

Aanmelden bij Tindervisie?
Klik hier om je aan te melden!